Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA to jedyne wydarzenie w Polsce poświęcone działalności krytyków filmowych. Festiwal organizowany jest przy wsparciu merytorycznym Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie znajduje jeden z dwóch oddziałów filmoznawstwa w naszym kraju. Głównym celem wydarzenia jest tworzenie żywego miejsca wymiany poglądów o sztuce filmowej kształtującego i wpływającego na adeptów stawiających pierwsze kroki w dziedzinie krytyki filmowej.

KAMERA AKCJA mierzy się ze stereotypem, który mówi, że polska krytyka filmowa oderwana jest od rzeczywistości przeciętnego widza – operuje językiem niezrozumiałym dla odbiorcy. Rewiduje również przekonania widzów, o tym że środowisko krytyków jest hermetyczne i nieprzystępne. Celem festiwalu jest zmiana takiego sposobu myślenia, a w efekcie otwarcie świata krytyki filmowej widzom – świata inspirującego do poszukiwania własnej wrażliwości na sztukę, wyrabiającego gust, ukazującego nowe nurty i kierunki rozwoju kina. Dzięki spotkaniom z zaproszonymi gośćmi, uczestnicy festiwalu mają szansę czerpać wiedzę i doświadczenie, a także w bardziej świadomy sposób odkrywać magię filmowych obrazów prezentowanych na festiwalu, nie tylko poprzez teksty krytyczne, ale przede wszystkim w ramach żywej i twórczej dyskusji.

Program

Źródło: http://kameraakcja.com.pl/