Po raz kolejny na szóstej edycji Targów Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB liderzy rynku zaprezentują rozwiązania, techniki i produkty związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: naukowych, medycznych, przemysłowych, kontrolnych czy w ochronie środowiska, tym razem jednak w innowacyjnej formule.

Targom będzie towarzyszył nowy cykl konferencji i seminariów dla specjalistów z branży. Pierwszy dzień ExpoLAB dedykowany był pracownikom laboratoriów przemysłowych. Drugi dzień, poświęcony tematyce laboratoriów medycznych, uwieńczy spotkanie 200 diagnostów laboratoryjnych, organizowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, oddział Katowice.

Interdyscyplinarna tematyka targów ExpoLAB łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki: chemii, biochemii, analityki medycznej, mikrobiologii, metrologii, inżynierii, a także zarządzania i finansów w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania laboratorium.
I. Laboratoryjna diagnostyka medyczna:
– sprzęt i odczynniki do laboratoryjnych badań hematologicznych, koagulologicznych biochemicznych, immunodiagnostyki oraz analityki ogólnej
– sprzęt do diagnostyki mikrobiologicznej, podłoża do hodowli oraz odczynniki do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów
– mikroskopy laboratoryjne
– sprzęt i odczynniki do badań diagnostycznych wykonywanych technikami biologii molekularnej
– sprzęt do pobierania, transportu oraz przechowywania materiału biologicznego
– pipety automatyczne, dozowniki itp.
– drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

II. Biotechnologia:
– Hodowle i kultury komórkowe
– Wyposażenie i instalacje
– Materiały pomocnicze
– Reaktory
– Odczynniki do biotechnologii
– Biologia molekularna

III. Ochrona Środowiska:
– Sprzęt kontrolno-pomiarowy
– Wyposażenie laboratorium
– Substancje chemiczne
– Urządzenia zabezpieczające przed zanieczyszczeniami środowiska

IV. Uniwersalne wyposażenie i sprzęt laboratoryjny:
– Meble laboratoryjne
– Projektowanie laboratorium
– Sprzęt optyczny
– Sprzęt kontrolno-pomiarowy
– Laboratoryjne urządzenia grzejne
– Oprogramowanie laboratorium
– Akredytacja laboratoriów i badania biegłości
– Odzież ochronna i zabezpieczenia osobiste
– Usługi

V. Chemia:
– Uniwersalne odczynniki chemiczne
– Gazy laboratoryjne
– Wskaźniki chemiczne
– Rozpuszczalniki
– Środki utrzymania czystości i dezynfekcyjne
– Inne substancje chemiczne

Źródło: http://www.exposilesia.pl/expolab/0/0/pl/