Bachata Lovers Fes­ti­wal jest jed­nym z najpop­u­larniejszych między­nar­o­dowych even­tów bacha­towych orga­ni­zowanych w Polsce. Po raz pier­wszy w his­torii najbliższa zimowa edy­cja tego pro­jektu odbędzie się w Katowicach! Początki fes­ti­walu się­gają roku 2008 i od tamtego czasu zyskał on bardzo duże zain­tere­sowanie oraz renomę wśród wiel­bi­cieli dominikańs­kich ryt­mów z całego świata. Mówią o nim także zagraniczni instruk­torzy, którzy z chę­cią przy­jeżdżają do naszego kraju dzieląc się z uczest­nikami swoimi mis­tr­zowskimi umiejętnościami.

Na Wasze życze­nie spec­jal­nie na mikoła­jkowej edy­cji fes­ti­walu pojawi się również długo oczeki­wana Kizomba, która jeszcze bardziej pobudzi Wasze emocje i sprawi, że 3 dni spęd­zone w stol­icy Górnego Śląska staną się nieza­pom­ni­anym, sza­lonym tanecznym przeżyciem.

Bachata Lovers Fes­ti­wal to:
– 3 DNI WARSZTATÓW pod okiem wybit­nych pol­s­kich między­nar­o­dowych instruk­torów, na wszys­t­kich poziomach zaawan­sowa­nia;
– 3 DNI IMPREZ z najlep­szymi DJ-ami, którzy zagrają spec­jal­nie dla Was najbardziej zmysłowe i pory­wa­jące kawałki, przy których chci­ałoby się tańczyć bez końca;
– 3 DNI niezwykłej atmos­fery, inte­gracja z bachateros z różnych środowisk tanecznych, a to wszys­tko w mega gorą­cych, mega sen­su­al­nych i mega tanecznych ryt­mach bachaty i kizomby!

PROGRAM
CZWARTEK – 4.12
18:00 – 23:00 – Odbiór pass-ów
21:00 – 2:00 – Pre-party – nie­ofic­jalne rozpoczę­cie fes­ti­walu BLF Win­ter EditionPIĄTEK – 5.12
17:00 – 23:00 — Odbiór pass-ów
18:00 – 21:10 – Warsz­taty dla początku­ją­cych i śred­nio zaawan­sowanych
21:30 – 04:00 – Impreza inauguracyjna

PIĄTEK – 5.12
17:00 – 23:00 — Odbiór pass-ów
18:00 – 21:10 – Warsz­taty dla początku­ją­cych i śred­nio zaawan­sowanych
21:30 – 04:00 – Impreza inauguracyjna

SOBOTA – 6.12
10:00 – 18:00 – Warsz­taty z Bachaty i Kizomby
19:00 – 23:00 – Odbiór partypass-ów
20:00 – 21:30 – Warsz­taty z Bachaty — level open
21:30 – Główna impreza festiwalowa

NIEDZIELA – 7.12
11:00 – 19:00 — Warsz­taty z Bachaty i Kizomby
20:00 – 21:00 – Warsz­taty z Bachaty – level open
21:30 – Impreza wieńcząca wydarzenie

Zaję­cia pod­czas BLF będą się odby­wać w Hotelu Katow­ice
Imprezy towarzyszące bedą miały miejsce w Klu­bie Vati­ete, odd­alonym ok. 300 m od Hotelu.

Bachata Lovers Fes­ti­val Win­ter Edi­tion to niepow­tarzalna okazja na przeży­cie wyjątkowej tanecznej przy­gody w towarzys­t­wie najwięk­szych pol­s­kich i zagranicznych gwiazd sceny bacha­towej i kizom­bowej. Totalne sza­leństwo, którego żaden wiel­bi­ciel tańca nie może sobie opuścić!

Źródło: http://blf.salsopolis.pl/