Polscy wolontariusze, którzy zostawili swe dotychczasowe życie, aby pomagać innym w Goris na południu Armenii dążą do zrealizowania reportażu o Ormianach, jak i Polakach mieszkających w Armenii. Nie posiadając na jego realizację odpowiednich środków zbierają fundusze na portalu PolakPotrafi.pl.

1

Armenia to niewielki kraj, żyjący w cieniu tragicznej historii i trudnej współczesności. Mało kto może zrozumieć Ormian tak, jak my Polacy! Łączy nas wiele, a dzieli głównie nasz brak świadomości i obojętność. Podstawowym celem zbiórki jest realizacja krótkometrażowego filmu „Bliżej Ormian„! Najważniejsi są ludzie i to im w głównej mierze zostanie poświęcony materiał. Pomoc to nie tylko wpłaty, ale również promocja tego projektu poprzez udostępnienie go swoim znajomym lub rodzinie. Jeśli nie Ty, być może oni będą zainteresowani jego tematyką. Większa promocja to ponadto pełniejsza realizacja głównej idei, czyli szerzenia wiedzy na temat Ormian.

2

3

Źródło: http://polakpotrafi.pl/projekt/blizej-ormian