Ekologia w firmie – jak zacząć?
Ruszył projekt ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt „3 x Środowisko” skierowany do małych i średnich firm pokazuje, że oszczędzając – można chronić środowisko, a ekologia zaczyna się od małych zmian, które dużo znaczą. Mali i średni przedsiębiorcy nie doceniają swojego ogromnego wpływu na środowisko, a przecież w wielości siła – ten sektor to 99% wszystkich firm w naszym kraju. Polska zużywa dwukrotnie więcej zasobów niż jest dostępne na jej terenie. Oszczędzanie zasobów takich jak woda i energia elektryczna jest kluczowe. Projekt „3 x Środowisko” jest odpowiedzią na potrzeby zarówno środowiska, jak i samych przedsiębiorców.

21 października w Warszawie odbyła się konferencja prasowa „3 x Środowisko” z udziałem ekspertów,
eko-przedsiębiorców oraz ambasadora projektu dziennikarza Radosława Brzózki.

Sektor MŚP zatrudnia 9 mln osób i stanowi 99% wszystkich firm w Polsce, z czego:

 • zaledwie 1,8% małych i średnich przedsiębiorców postrzega swój wpływ na środowisko jako „duży” lub „bardzo duży”;

 • 42,3% przedsiębiorców nie podjęło żadnych działań prośrodowiskowych w ciągu ostatnich 5 lat;

 • dla niemal połowy (48,7%) główną przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań jest brak wiedzy.

Odpowiedzią na potrzebę sygnalizowaną przez przedsiębiorców jest projekt „3 x Środowisko”, realizowany przez stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Projekt ma na celu wsparcie we wprowadzaniu zmian, pozwalających efektywnie gospodarować zasobami i uczynić firmy proekologicznymi. Adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z 6 branż: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, spożywczej oraz usług osobistych.

Głównym celem projektu 3 x Środowisko jest wzrost świadomości przedsiębiorców i ich otoczenia w zakresie działań pro ekologicznych. Przedsiębiorcy często nie mają czasu, by zgłębiać nowe tematy spoza ich podstawowej działalności, stąd wynika niekiedy brak wiedzy, jak działać pro-ekologicznie w firmie, nie obniżając jakości usług i wyrobów, oszczędzając przy tym pieniądze. Zależy nam, by przedsiębiorcy dbali o środowisko z własnej woli, ale wiemy też, że prawo obliguje ich do wielu czynności związanych z ochroną środowiska. Produkty projektu mają być nie tylko podpowiedzi, jak można zacząć dbać o środowisko i oszczędzać, ale również jakich przepisów należy przestrzegaćmówi Leszek Nowaczyk, Kierownik Projektu 3 x Środowisko.

W ramach projektu realizowane są takie działania, jak:

 • praktyczne warsztaty prowadzone przez specjalistów dla właścicieli i pracowników MŚP;

 • dzielenie się wiedzą poprzez dostęp do bazy dobrych praktyk;

 • dostarczanie specjalistycznych materiałów, jak opracowane na potrzeby projektu informatory branżowe;

 • organizowanie internetowych for przekazu wiedzy (webcastów);

 • doradztwo ekspertów branżowych.

Aby zacząć przygodę z ekologią w firmie, wystarczą niewielkie zmiany codziennych przyzwyczajeń, procedur, sprzętu, np.:

 • zmiana oświetlenia w budynku (zwłaszcza w przypadku firm pracujących w nocy, np. branży piekarskiej);

 • zmiana baterii kurkowej na baterię oszczędnościową;

 • wykorzystywanie perlatorów (pozwalają na zmniejszenie zużycia wody);

 • odzyskiwanie ciepła.

Każde z tych działań jest korzystne dla przedsiębiorstwa zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Tytuł EkoAmbasadora projektu przyjął Radek Brzózka, znany dziennikarz programów popularnonaukowych, poświęconych m.in. energii, zasobom naturalnym i segregacji odpadów.

Udział w projekcie jest dla mnie czymś w rodzaju wielkiego eksperymentu. Mam nadzieję, że nie tylko odpowiemy sobie na moje ulubione pytanie – jak to działa? – ale pokażemy, że oszczędzanie faktycznie jest możliwe i przynosi wymierne korzyści… Kampania 3 x Środowisko różni się od wielu innych podobnych akcji tym, że za hasłami stoją konkretne działania i to mnie przekonało, że warto jest ją wesprzeć!mówi Radek Brzózka.

3 x Środowisko” to trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska:

1) Kampania edukacyjna skierowana do wybranych 500 firm. Podczas warsztatów eksperci wspólnie z pracownikami wypracowują najbardziej optymalne rozwiązania. W 100 firmach prowadzony będzie monitoring zużycia zasobów takich, jak prąd, woda, czy drewno.

2) Kampania informacyjna skierowana do 3000 przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego, uświadamiająca im ich wpływ na środowisko i zachęcająca do wdrażania konkretnych rozwiązań.

3) Kampania upowszechniająca skierowana do otoczenia biznesu, instytucji samorządowych i rządowych oraz osób prywatnych. Ma na celu współtworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw proekologicznych.

Więcej informacji o projekcie, kompleksowe porady dla firm i przykłady dobrych praktyk można znaleźć na stronie www.3xSrodowisko.pl oraz www.facebook.com/Ekologia-w-firmie