Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku,
13-14, 20-21 września 2014

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny i najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Co roku we wrześniu obiekty uczestniczące w EDD można zwiedzać bezpłatnie, także te na co dzień niedostępne. Tegoroczne EDD odbywać się będą pod hasłem .„Dziedzictwo – źródło tożsamości”.

XII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Jest to wyjątkowa okazja do zapoznania się z materialnym i niematerialnym dziedzictwem regionu. Wzajemne przenikanie się wpływów różnych kultur i narodowości czyni z Dolnego Śląska miejsce wyjątkowe, którego przeszłość nieustannie przypomina o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Informator

Źródło: https://www.facebook.com/EDD.Dolny.Slask/info
http://www.muzeumetnograficzne.pl/