FABRYKA MUZYKI NIEZWYKŁEJ – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej, Poetyckiej „Piostur Gorol Song” i Innej odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2014 w Andrychowie.

Organizatorem projektu jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Impreza ma charakter konkursowy, otwarty, ogólnopolski. Kierowana jest do osób powyżej szesnastego roku życia i kładzie główny nacisk na integrację wielopokoleniową, umiejętność wrażliwego odbioru, tolerancyjności, otwarcia na inność, szukania siebie oraz wymiany poglądów poprzez otwarte fora dyskusyjne, warsztaty i spotkania integracyjne uczestników.

Jej głównym celem jest upowszechnianie muzyki i piosenki turystycznej, poetyckiej i innej. Impreza będzie trwała trzy dni – od piątku do niedzieli. Przeprowadzona zostanie w dwóch przestrzeniach w Andrychowie: scena Miejskiego Domu Kultury oraz hala pofabryczna terenów przemysłowych Andorii-Mot. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie twórczość malarska Jana Kantego Pawluśkiewicza, którego postać stanie się dla uczestników festiwalu źródłem inspiracji w wyborze repertuaru do prezentacji konkursowej. Składową festiwalu będą również przesłuchania piosenki turystycznej i poetyckiej w ramach kultywowania trzydziestosześcioletniej lokalnej tradycji organizowania festiwalu Piostur Gorol Song.

W piątek odbędzie się koncert „Symfonia wodna” w wykonaniu grupy Scena C i Przyjaciele, który będzie okazją do podjęcia proekologicznych inicjatyw społecznych. Koncert zostanie poprzedzony zbiórką przedmiotów nadających się do recyklingu, z których to zostaną stworzone instrumenty podczas warsztatów z profesjonalnymi twórcami dla lokalnej młodzieży. W tym dniu Łucja Czarnecka wraz z zespołem zaprezentuje projekt muzyczno-alternatywno-multimedialny „Łucja i Melancholia”. Po zakończeniu koncertów odbędzie się także forum dyskusyjne. W sobotę odbędą się prezentacje konkursowe piosenki turystycznej i poetyckiej, warsztaty, forum dyskusyjne z jury oraz koncert zaproszonego gościa Macieja Maleńczuka – Psychodancing 2. Ważnym wydarzeniem tego dnia będzie wernisaż wystawy KRAJOBRAZY I… INNE malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza.

W niedzielę podobnie jak w sobotę będą miały miejsce prezentacje konkursowe oraz koncert „Nieszpory Ludźmierskie” – oratorium JANA KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA do słów LESZKA ALEKSANDRA MOCZULSKIEGO w wykonaniu Chóru , któremu towarzyszyć będą: HANNA BANASZAK, ZBIGNIEW WODECKI, JACKEK WÓJCICKI, BEATA RYBOTYCKA i ELŻBIETA TOWARNICKA. Jan Kanty Pawluśkiewicz będzie jednym z jurorów oceniających prezentacje uczestników, ponadto jego twórczość malarska i muzyczna będzie motywem przewodnim festiwalu.

Źródło: http://www.kultura.andrychow.eu/piostur/2014/index.htm