53. RZESZOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
15-21 LISTOPADA 2014

Festiwal Nowego Teatru to promocja działań artystycznych, których istotą jest poszerzanie granic dramatu i teatru, dokonujące się między innymi za sprawą ekspansji nowych mediów i coraz bardziej zauważalnej wirtualizacji naszego świata. Ideą Festiwalu Nowego Teatru jest prezentacja i promocja młodego teatru, który tworzą spektakle wykorzystujące multimedia w konstruowaniu rzeczywistości scenicznej oraz wszelkiego typu formy sceniczne położone na styku teatru, performansu, koncertu i filmu. Rzeszowskie Spotkania Teatralne w nowej odsłonie zaskoczą oryginalną koncepcją i nowoczesnym przekazem.

Czołówka reżyserów młodego pokolenia:
FALKOWSKI/LIBER/NATURSKI/ÖHRN/RYCHCIK/SZCZAWIŃSKA/TWARKOWSKI/ZADARA/ZIEMILSKI

Laboratorium nowych form i gatunków scenicznych: COVERY/KLASYKI/REMIKSY/
PERFORMANSE/SPEKTAKLE-KONCERTY/WIDEOTEATR

afisz-FNT-RST

Źródło: http://teatr-rzeszow.pl/festiwal-nowego-teatru/