II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2014
Warszawa, 7-9.10.2014

W archiwach, muzeach i bibliotekach gromadzone są cenne zbiory dokumentujące dorobek naukowy, kulturowy i gospodarczy kraju czy regionu. Kluczowe jest więc ich odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie.

Targi Dziedzictwo od swojej premierowej edycji w 2013 roku stały się branżowymi targami wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów, które obejmowały kompleksowo zagadnienia związane z tą dziedziną i dostarczyły fachowej wiedzy w tym obszarze.

Od 2014 roku chcemy nasze Targi poszerzyć o sektor ochrony i konserwacji zabytków, który stanie się dopełnieniem dla dotychczasowej problematyki ze sfery archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa, dzięki czemu stworzymy jedyne w Polsce wydarzenie obejmujące kompleksowo wszystkie te zagadnienia. Jest to próba kontynuacji i nawiązania do dobrych tradycji organizowanych przez nas w latach 2005 – 2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, które swym patronatem objął wówczas Generalny Konserwator Zabytków.

Impreza ta ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami produkującymi i dystrybuującymi sprzęt i usługi specjalistyczne, a konserwatorami zabytków czy administratorami archiwów, bibliotek i muzeów. Ponownie Targi będą składać się z części wystawowej oraz konferencyjnej, obejmującej najważniejsze i nowe zagadnienia związane z tematyką ochrony, konserwacji, wyposażenia, usług i programów komputerowych, zarządzania dokumentacją, jak również z pokrewnymi dziedzinami umożliwiając implementację nowych rozwiązań i usług oraz usprawniając współpracę i wymianę doświadczeń.

Program

Źródło: http://targidziedzictwo.pl/