Jarmark Różany 2014
Kutno, 5-7 września 2014

Jarmark Różany jest częścią Święta Róży. Podczas jarmarku wystawcy oferują bogaty wybór produktów regionalnych, w tym produkty różane.

Święto Róży było po raz pierwszy zorganizowane w 1975 roku, w dniach 20-21 września przez Kutnowski Dom Kultury, pod nazwą Kutnowski Jarmark Różany. Podczas imprezy prezentowano wystawy róż pochodzących z plantacji kutnowskich hodowców oraz rękodzieła przygotowane przez kutnowskich artystów, którym towarzyszyły występy folklorystycznych, instrumentalnych grup muzycznych czy solistów. W roku 1990 zmieniono nazwę oraz wzbogacono formułę imprezy poprzez szersze aranżacje artystyczne.

Źródło: http://jarmarkrozany.pl/