„Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. chce dać mieszkańcom miasta, turystom, a także władzom szansę zobaczenia wartości przestrzeni miejskich przy użyciu światła. Celem jest zmiana postrzegania miasta i zmiana wizerunku miasta. Jest to wydarzenie:
– o charakterze kulturowym i twórczym,
– wzmacniające poczucie tożsamości Łodzian,
– edukacyjne – pokazujące wartość zabudowy miejskiej.

„Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. to dźwięk, muzyka, kolor, tożsamość miasta i nowoczesne ekologiczne rozwiązania technologiczne. Pomysłodawcą Festiwalu Światła była Beata Konieczniak i Norbert Wasserfurth – Grzybowski.

Założenia Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light. Move. Festival. to:
– wpisanie się w kalendarz wydarzeń miejskich, ponieważ Festiwal Światła jest niepowtarzalnym wydarzeniem artystyczno-kulturalnym;
– wzbudzenie zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz samorządowców medium światła;
– promowanie Łodzi – zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wpływał na zmianę wizerunku miasta;
– pozyskiwanie do działań festiwalowych (instalacje, projekcje, wydarzenia) uznanych artystów światowej rangi;
– wspieranie artystów lokalnych, studentów uczelni artystycznych, technicznych dając im możliwość realizacji własnych projektów oraz zagospodarowania przestrzeni miejskiej;
– ożywienie obszaru objętego iluminacjami i działaniami festiwalowymi – przestrzeni ważnych historycznie dla miasta;
– przejęcie najlepszych instalacji festiwalowych do stałej ekspozycji.

Źródło: http://lightmovefestival.pl/