KRAKÓW, 5-13 GRUDNIA 2014

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia po raz 7. poruszy publiczność. To prestiżowy festiwal teatralny prezentujący zagranicznym jurorom, kuratorom i dziennikarzom polski teatr, jego aktualny puls, główne linie narracyjne i formalne. W tym roku obok mocnego autorskiego eksperymentu pojawią się spektakle zrealizowane sprawdzonymi środkami, co odzwierciedla główną dyskusję, a nawet spór o kierunkach rozwoju polskiego teatru. „Program tegorocznego festiwalu nie jest wyrazem kompromisu między tymi dwoma, często wykluczającymi się stylami w teatrze. Wręcz przeciwnie, pragniemy zaaranżować warunki do wyjątkowego spotkania, wymiany myśli i doświadczeń, która zapewne nie miałaby szansy wydarzyć się gdzie indziej. Bardziej od pola walki, chcemy stworzyć przestrzeń dla teatralnego przymierza, świadomej i niepozbawionej szacunku konfrontacji” — zapowiada tegoroczną edycję Bartosz Szydłowski, główny selekcjoner festiwalu i jego dy- rektor artystyczny.

Najbardziej emocjonującą częścią Festiwalu jest Polski Konkurs INFERNO, w którym zaprezentowanych zostanie piętnaście spektakli ostatniego sezonu. Laureaci zostaną wyłonieni przez międzynarodowe jury, a główna nagroda w wysokości 50 tys. złotych, ufundowana przez prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, zasili budżet teatru będącego producentem zwycięskiego spektaklu.

W tym roku konkursowe spektakle ogniskują się wokół dwóch, pozornie zupełnie odmiennych tendencji. Z jednej strony zobaczymy więc teatr radykalnego eksperymentu, sil- ny teatr autorski wciąż poszukujący nowatorskich środków wyrazu. Z drugiej zaś dobrze, a czasami zachwycająco zrealizowany teatr narracyjny.

Program

Źródło: https://www.boskakomedia.pl/