Robert Graves i Didier Madoc Jones posługując się tradycyjnym formatem pocztówki przedstawiają widoki z miast zmienionych przez skutki zmian środowiskowych. Co prawda są to wyimaginowane obrazy, jednak poruszają one realne problemy współczesnego świata. Pocztówki z przyszłości prezentują m.in. Londyn przeobrażony przez różne skutki zmian klimatycznych. W ten sposób możemy sobie wyobrazić krajobraz miasta w sytuacji powodzi, zamrożenia czy też pustynnienia.  Możemy sobie wyobrazić jak świat i to co jest nam znane, już za kilka lat może wyglądać zupełnie inaczej.

Postcards from the Future 2

Projekt Postcards From the Future ukazuje m.in. skutki podniesienia się poziomu mórz, globalnego ocieplenia, braku potnej wody. Celem projektu jest pobudzenie do aktywności, wzbudzenie troski o środowisko i zmiany klimatyczne. Wiele regionów świata nie dostrzega jeszcze efektów zmian klimatycznych, co sprawia, że kwestie te schodzą na dalszy plan. Natomiast zmiany te niebłagalnie dostrzegają kraje wyspiarskie, szczególnie narażone na ich negatywne konsekwencje. Serie Roberta Gravesa i Didiera Madoc-Jonesa mają uzmysłowić te globalne problemy i zachęcić do podjęcia realnych działań.

Postcards from the Future 4

Camel Guards Parade

Postcards from the Future 6

Parliament Square rice paddies

Postcards from the Future 8

Postcards from the Future 9

Stitched Panorama

Postcards from the Future

Źródło: http://www.london-futures.com/the-project/