XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe 11-14 grudnia 2014
Lublin

Najstarszy i jeden z największych w Polsce festiwali prezentujących muzykę inspirowaną folklorem. Festiwal odbywa się od 1991 roku. Celem imprezy jest popularyzacja kultury tradycyjnej we wszystkich jej przejawach, głównie poprzez prezentację twórczych przekształceń muzycznego folkloru. Artyści działający w tym nurcie, przy użyciu współczesnych środków tworzą swobodne i odbiegające od schematów interpretacje ludowych źródeł. Rezultatem jest oryginalna i nowoczesna muzyka, która zachowuje jednocześnie tradycyjne wartości folkloru. Dzięki ciekawej i różnorodnej propozycji repertuarowej oraz towarzyszącej festiwalowi atmosferze „folkowego święta”, „Mikołajki” zdobyły sobie opinię ważnego wydarzenia kulturalnego oraz jednego z najbardziej interesujących i prestiżowych przeglądów tego rodzaju muzyki w Polsce.

Źródło: http://www.mikolajki.folk.pl/index.php?f=2014
http://kultura.lublin.eu/wydarzenia,1,309,Mi%C4%99dzynarodowy_Festiwal_Muzyki_Ludowej_Miko%C5%82ajki_Folkowe.html?locale=pl_PL